انجمن اولیا و مربیان

انجمن اولیا و مربیانبا سلام و احترام و آرزوی بهروزی برای تمامی اولیا ارجمندضمن تبریک مجددآغاز سال تحصیلی جدید،در آستانه انتخابات انجمن اولیا از زحمات و تلاش های بی دریغ و تاثیر گذار انجمن اولیا سال تحصیلی گذشته صمیمانه سپاسگزاری و قدر دانی مینمایم.بی شک مشارکت ،تعامل و پشتیبانی حمایتگرانه هم افزا در تصمیم گیری …

انجمن اولیا و مربیان ادامه »