مرکزاستعدادهای درخشان شهیدسلطانی کرج

✅ همایش آنلاین ویژه دورخیز برای کنکور ۱۴۰۱

📢 قابل توجه دانش آموزان پایه یازدهم ✅ همایش آنلاین ویژه دورخیز برای کنکور ۱۴۰۱ 🗓 زمان: شنبه 1 خرداد ماه ۱۴۰۰⏰ ساعت: ۲۱:۰۰ شب 🎤 استاد داریوش پورقاسم🎤 مهندس سعید پورجمشید 💻 لینک همایش:Lms10.shsoltani.ir/cw99 🏢 مرکز پرورش استعدادهای درخشان شهید سلطانی ۳ کرج